• Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu odjechaneprezenty.pl


§ 1

odjechaneprezenty.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Marcin Machacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU Marcin Machacki z siedzibą w Gościejowice 49 49-100 Niemodlin, NIP: 9910479636, REGON: 368907605, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie odjechaneprezenty.pl.

§ 2

odjechaneprezenty.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać produkty.

2.1 Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym odjechaneprzenty.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

2.2 Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

2.3 Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

2.4 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A., oraz mBank

2.5 Podane ceny wysyłki widniejące na stronie dotyczą wysyłki na terenie Polski. Wysyłki zagraniczne są wyceniane indywidualnie


§ 3

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem odjechaneprezenty.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4


Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór liczby produktów i kliknięcie znaku „do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
Zamówienie może być dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.


§ 5

Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a odjechaneprezenty.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego, lub inny wskazany przez zamawiającego.

§ 6

W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
Odesłanie zamówionego towaru następuje na adres podany w paragrafie 1.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku gdy towar w jakikolwiek sposób okaże się wadliwy, lub uszkodzony, wady usuwane są przez odpowiedni do tego serwis gwarancyjny.   Należy w takim przydapdku odesłać towar do odpowiedniego serwisu. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, odjechaneprezenty.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt. Gdy towar dotrze uszkodzony, a uszkodzenie powstało w trakcie transportu klient zobowiązuje się spisać z kurierem protokół szkody, oraz przesłać jego skan na adres mailowy sklepu.
W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, odjechaneprezenty.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi odjechaneprezenty.pl.